Global

Om Mann Service AB

MannService AB är ett samhällsengagerat företag med flerårig erfarenhet av att utföra vård- och omsorgstjänster samt servicetjänster t.ex. lokalvård hos små och stora före tag i Örebro kommun. Detta uppnås genom att vi ställer höga krav vid valet av personal och genom att lyssna på våra kunders önskemål och individuella behov. Vår personal består av svensktalande undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Några av personalen talar även andra språk. 

För att skapa trygghet för dig som kund erbjuder vi dig hjälp av samma personal, så långt det är möjligt.  Utifrån dina beviljade behov och önskemål planerar vi tillsammans hur tjänsterna ska utföras.  

Trygghet/Bemötande 

Vi bemöter dig som kund med respekt, hänsyn och lyhörd het som gör att du kan känna dig trygg med den personal som du möter. Du får en kontaktperson som du kan vända dig till när du har frågor och behöver hjälp. 

Kontinuitet 

Vi ställer höga krav vid rekrytering av personal gällande kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet.  All personal har en erfarenhet av att utföra tjänster inom vård, omsorg och service.  

 

Vård och omsorg 

MannService AB:s verksamhet är förenligt med gällande lagar, förordningar och övriga krav inom verksamhetsområdet. Detta, tillsammans med att vi uppfyller kundens krav och förväntningar utifrån gällande beslut, gör att vi kan leverera rätt kvalitet. I begreppet personlig omvårdnad ingår alla förekommande arbetsuppgifter som rör den egna personen. Vi gör kontinuerliga uppföljningar i samverkan med våra kunder vilket skapar underlag för förbättringar, och alla åtgärder och resultat dokumenteras.  Vårt arbete följs upp och analyseras, vilket är ett led i vårt kvalitetsarbete att göra förbättringar och få ännu nöjdare kunder.

 

Tjänster 

MannService målsättning är att underlätta din vardag. Vi erbjuder dig som kund ett brett utbud av tjänster inom vård, omsorg och service, alla med höga krav på trygghet och personlig omsorg. Vård och omsorgstjänster utförs utifrån dina beviljade behov.