Om oss

Om Mann Service AB

MannService AB är ett samhällsengagerat företag med

flerårig erfarenhet av att utföra vård- och omsorgstjänster

samt servicetjänster t.ex. lokalvård hos små och stora företag

i Örebro kommun. Detta uppnås genom att vi ställer

höga krav vid valet av personal och genom att lyssna på

våra kunders önskemål och individuella behov.

Vår personal består av svensktalande undersköterskor,

vårdbiträden och servicepersonal. Några av personalen

talar även andra språk.

För att skapa trygghet för dig som kund erbjuder vi dig

hjälp av samma personal, så långt det är möjligt.

Utifrån dina beviljade behov och önskemål planerar vi

tillsammans hur tjänsterna ska utföras.

 

Trygghet/Bemötande

Vi bemöter dig som kund med respekt, hänsyn och lyhördhet

som gör att du kan känna dig trygg med den personal

som du möter. Du får en kontaktperson som du kan vända

dig till när du har frågor och behöver hjälp.

 

Kontinuitet

Vi ställer höga krav vid rekrytering av personal gällande

kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet.

All personal har en erfarenhet

 

Kvalitetspolicy  

MannService affärsidé är att utföra omvårdnadstjänster, servicetjänster och lokalvård åt offentlig förvaltning och företag. 

Kundnytta och kundvärde säkerställer vi genom att bedriva verksamheten i nära samarbete med våra kunder och i strukturerade processer. 

MannService följer avtal, gällande lagar, förordningar och övriga branschspecifika krav inom de områden vi arbetar. 

Våra medarbetares kompetens säkerställer vi genom omvärlds- och kundstyrd kompetensutveckling. 

Vi är pålitliga, affärsmässiga och behandlar alla lika oavsett kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning. 

Vi följer upp och ständigt förbättrar vårt ledningssystem för kvalitet med fokus på kundtillfredsställelse, processtillämpning och medarbetarskap