Jobba hos oss

Jobba hos oss


             Verksamhetschef Hemtjänst – Vård och Omsorg

                                                       Arbetsort: Nyköping Kommun

 

 

                                                      Arbetsuppgifter                        

Ansvar för den dagliga driften av företagets verksamhet i Nyköping kommun. Personalansvar. Personalrekrytering och schemaläggning m m. Rapporterar till VD.

 

                                                      Kvalifikationer                          

Du har: Högskoleutbildning med inriktning mot socialt arbete eller motsvarande.

Minst 24 månaders erfarenhet inom äldreomsorgen och/eller personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt från Socialtjänstlagen varav minst 6 månaders sammanhängande praktisk erfarenhet av arbetsledning med budget- och/eller personalansvar.

     Du har ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

                                          

                                           Alternativt kan du ha:

 Minst 36 månaders praktisk erfarenhet inom äldreomsorgen och/eller personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt från Socialtjänstlagen samt minst 12 månaders erfarenhet av arbetsledning med budget- och/eller personalansvar. Erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste sex åren räknat från ansökningsåret och bakåt.

 

                                           Följande bilagor ska medfölja din ansökan:

  CV som utvisar relevant utbildning och yrkeserfarenhet enligt ovan. Av CV ska framgå arbetsgivare, anställningstid (fr.o.m och t.o.m med år och månad), tjänstgöringsgrad, benämning på tjänsten och arbetsuppgifter. Anställningsbevis, intyg, betyg etc. som styrker erfarenheten ska på begäran uppvisas.

  Bevis på genomgången adekvat högskoleutbildning/kurs.

                                          

                                             Datakrav                                   

Officepaketet. Kunna arbeta i olika system som krävs för kommunikation med Nyköping kommun har.

                                            Språkkrav                                 

                              Tala svenska flytande i tal och skrift.

 

                                             Övrigt                                         

Vi kan erbjuda ett fritt arbete under ansvar. Du har hög social kompetens. Du förutsätts ha lätt att kommunicera med vår uppdragsgivare, vår egna personal och givetvis med våra kunder.

 

Anställningsform                      Heltid, alt. (deltid minst 50%)

 

Ansökan senast                        2018-04-15

 

För mer info, kontakta             Göran Samuelsson, Verksamhetsutvecklare, eller info@mannservice.se

 

Telefon                                       070-6811340

 

Mobiltelefon                               070-6811340

 

E-post                                         goran.samuelsson@mannservice.se

 

 

Adressuppgifter                        Mann Service AB Box 1905 Poesigatan 19 L 70371 Örebro

 

    Hemsidan:     www.mannservice.se

 

Organisationsnummer            556919-6768