Om Mannservice AB

Om Mannservice AB


Mann Service AB:s verksamhet är förenlig med gällande lagar, förordningar och övriga krav inom kvalitetsområdet. Detta tillsammans med att vi uppfyller kundens krav och förväntningar utifrån gällande beslut gör att vi kan leverera rätt kvalitet. Vi gör kontinuerliga uppföljningar i samverkan med våra kunder vilket skapar underlag för ständiga förbättringar. Alla åtgärder och resultat dokumenteras och vårt arbete följs upp och analyseras, vilket är ett led i vårt kvalitetsarbete för ständiga förbättringar och nöjda kunder.

 

Trygghet/bemötande

Vi bemöter dig som kund med respekt, hänsyn och lyhördhet som gör att du kan känna dig trygg med den personal du möter. Du får även en kontaktperson som du kan vända dig till när du har frågor och behöver hjälp.                                                            

 

Kontinuitet

Vår målsättning är att erbjuda dig som kund - så långt det är möjligt - ska mötas av samma personal.

 

Kompetens

Vi ställer höga krav vid rekrytering av personal gällande kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet. All  personal har erfarenhet  att utföra tjänster inom vård- och omsorg och servicetjänster och vi strävar efter att kontinuerligt ge vår personal kompetenshöjning.

 

Har ni frågor eller vill ha mer information, kontakta oss gärna genom att skicka e-post eller ringa så hjälper vi er.