Tjänster

Servicetjänster

Service är en beteckning på praktiskt arbete i ditt hem som till exempel städning, tvätt och inköp. Du kan även få hjälp med att byta glödlampor, sätta upp gardiner, laga  enklare måltider, snöskottning, klippa gräs mm.

Är du över 75 år har du rätt till 8 timmars service i månaden (utan beslut) som du kan disponera utifrån dina behov. Du kontaktar Servicetorget i Örebro kommun och anmäler att du vill ha 8 timmar service.

Sammanboende som båda är 75 år eller äldre, kan tillsammans använda 16 timmar per månad. Det går inte att spara timmar till nästa månad. Är du under 75 år krävs beslut av biståndshandläggare.