Tjänster

Vård & Omsorg

Vård och omsorgstjänster hjälper dig att klara av din dagliga livsföring och gör att kan du känna dig trygg i ditt eget hem. Hjälpen som utförs av utbildad och erfaren vårdpersonal, innebär tjänster som på- och avklädning, hygien och dusch, toalettbesök, bädda, att tillaga enklare måltider, sitta med vid måltider, vattna blommor, tillsyn under dagen och ledsagning till olika aktiviteter.

För att få den här hjälpen krävs ett biståndsbeslut som du ansöker om hos en biståndshandläggare i Örebro kommun.