Tjänster

Servicetjänster

 

 

Servicetjänster innebär praktiskt arbete i ditt hem som till exempel städning, tvätt och inköp. Du kan även få hjälp med att byta glödlampor, sätta upp gardiner, laga enklare måltider, snöskottning, klippa gräs mm. 

Är du över 75 år har du rätt till 8 timmars service i månaden (utan beslut). Dessa timmar kan du disponera utifrån dina behov. Kontakta Servicetorget i Örebro kommun och anmäl att du vill ha 8 timmar service.

Sammanboende som båda är 75 år eller äldre, kan tillsammans använda 16 timmar per månad. Det går inte att spara timmar till nästa månad. Är du under 75 år krävs beslut av biståndshandläggare.