Tjänster

Vård & Omsorg

MannService AB:s verksamhet är förenligt med gällande

lagar, förordningar och övriga krav inom verksamhetsområdet.

Detta, tillsammans med att vi uppfyller kundens

krav och förväntningar utifrån gällande beslut, gör att vi

kan leverera rätt kvalitet. I begreppet personlig omvårdnad

ingår alla förekommande arbetsuppgifter som rör

den egna personen. Vi gör kontinuerliga uppföljningar

i samverkan med våra kunder vilket skapar underlag för

förbättringar, och alla åtgärder och resultat dokumenteras.

Vårt arbete följs upp och analyseras, vilket är ett led i vårt

kvalitetsarbete att göra förbättringar och få ännu nöjdare

kunder.