Tjänster

Vård & Omsorg

Vård och omsorgstjänster hjälper dig att klara av din dagliga livsföring och gör att du känner dig trygg i ditt eget hem. Hjälpen utförs av utbildad och erfaren vårdpersonal och innefattar tjänster som påklädning, städning, hygien och dusch, toalettbesök, bäddning, att förbereda enkla måltider, sitta med vid måltider, att vattna blommor, daglig tillsyn och åtföljande aktiviteter.

För att få denna hjälp krävs ett biståndsbeslut som du ansöker om hos en biståndsleverantör i Örebro kommun.